Loading...
Tchéky Karyo

Tchéky Karyo

From Wikipedia, the free encyclopedia Tchéky Karyo (born October 4, 1953) is a Turkish-born French actor. Description above from the Wikipedia article Tchéky Karyo, licensed under CC-BY-SA, full list of contributors on Wikipedia.
Tên khác
Tcheky Karyo
Ngày sinh
1953-10-04 (65 tuổi)
Nơi sinh
Istanbul, Turkey

Tchéky Karyo: phim tchéky karyo, video tchéky karyo (2)

Loading...