Loading...
Nichkhun

Nichkhun

Nichkhun (닉쿤), born Nichkhun Buck Horvejkul (นิชคุณ หรเวชกุล), is a Thai singer famous as a member of South Korean boyband 2PM.
Tên khác
นิชคุณ หรเวชกุล
Ngày sinh
1988-06-24 (30 tuổi)
Nơi sinh
Rancho Cucamonga, California, USA
Giới tính
Nam

Nichkhun: phim nichkhun, video nichkhun (2)

Loading...