Phim Ly Nhan Cang, video của đạo diễn Ly Nhan Cang (3)