Loading...
Yang Dong-geun

Yang Dong-geun

Yang Dong-geun (양동근) is a South Korean film, television, and theater actor.  He also performs hip-hop music under the name "YDG".
Tên khác
YDG
Ngày sinh
1979-06-01 (41 tuổi)
Giới tính
Nam

Phim Yang Dong, video của diễn viên Yang Dong (3)

Loading...