Phim Seung Ho Yoo, video của diễn viên Seung Ho Yoo (1)