Quảng cáo
Đóng / Close
Kim So-hyun

Kim So-hyun

Kim So-hyun is a South Korean actress. She began her career as a child actress when she was seven years old, and initially became best known for playing a villainous young queen-to-be in period drama ... Wikipedia 
Tên khác
Kim So Hyun
Ngày sinh
1999-06-04 (19 tuổi)
Giới tính
Nữ

Phim Kim So Hyun, video của diễn viên Kim So Hyun (4)