Phim Kim Eung Soo, video của diễn viên Kim Eung Soo (1)