Loading...
Ken Jeong

Ken Jeong

Ken Jeong, also known as "Dr. Ken," is an American comedian, actor, and physician. Currently, he appears as Ben Chang on the NBC comedy series Community.
Tên khác
Kendrick Kang-Joh Jeong
Ngày sinh
1969-07-13 (50 tuổi)
Nơi sinh
Detroit, Michigan, USA
Giới tính
Nam

Phim Ken Jeong, video của diễn viên Ken Jeong (8)

Loading...