Loading...
Gamal Abdel Nasser

Gamal Abdel Nasser

Ngày sinh
1918-01-15 (102 tuổi)
Ngày mất
1970-09-28
Giới tính
Nam

Phim Gamal Abdel Nasser, video của diễn viên Gamal Abdel Nasser (1)

Loading...