Loading...
Dean Jagger

Dean Jagger

Dean Jagger was an Academy Award-winning American screen, stage, and television actor.
Tên khác
Ira Dean Jagger
Ngày sinh
1903-11-07 (116 tuổi)
Ngày mất
1991-02-05
Nơi sinh
Columbus Grove, Ohio, USA
Giới tính
Nam

Phim Dean Jagger, video của diễn viên Dean Jagger (1)

Loading...