Phim Do Kyung Soo, video của diễn viên Do Kyung Soo (1)