Quảng cáo
Đóng / Close
M88
M88.com
Ashlynn Yennie

Ashlynn Yennie

Ashlynn Yennie is an American actress from Riverton, Wyoming. She is best known for playing the role of Jenny in the 2010 Dutch horror film, The Human Centipede.
Ngày sinh
1985-05-15 (31 tuổi)
Nơi sinh
Riverton, WY

Phim Ashlynn Yennie, video của diễn viên Ashlynn Yennie (3)