Thành phốRạpTên phimThời gian chiếu
Hà NộiTháng 8, Hà NộiGia đình bá đạo
Xuất chiếu: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

Âm mưu giày gót nhọn
Xuất chiếu: 13:30, 21:15

Quỷ quyệt 2
Xuất chiếu: 9:30, 13:30, 15:30, 21:30

Người hùng
Xuất chiếu: 16:15, 18:00

Tía ơi
Xuất chiếu: 11:30, 17:30, 19:30

Và anh sẽ trở lại
Xuất chiếu: 11:50, 17:30

Điệp viên sợ vợ
Xuất chiếu: 9:45, 15:15, 19:5

Thế giới bóng tối
Xuất chiếu: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Thế giới bóng tối 3D
Xuất chiếu: 18:00, 20:00

Búp bê ma ám
Xuất chiếu: 9:15, 11:00, 12:45, 14:30, 19:45, 21:30

11-12-2013
Hà NộiTrung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà NộiÂm mưu giày gót nhọn
Xuất chiếu: 12:10, 14:20, 16:10, 20:10

Quỷ quyệt 2
Xuất chiếu: 9:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5, 19:00, 20:55, 21:55

Người hùng
Xuất chiếu: 10:15, 15:25, 19:10

Vượt ngục
Xuất chiếu: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 20:00, 21:55

Tía ơi
Xuất chiếu: 10:30, 16:10, 18:5

Và anh sẽ trở lại
Xuất chiếu: 20:5

Cuộc đấu của Ender
Xuất chiếu: 13:30, 17:15, 21:00

Điệp viên sợ vợ
Xuất chiếu: 9:10, 11:20, 14:00, 18:00

Búp bê ma ám
Xuất chiếu: 9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:15, 20:00, 21:40

Thor 2 (3D)
Xuất chiếu: 9:45, 11:40, 13:35, 15:30, 17:25, 21:15

Thor 2
Xuất chiếu: 12:25, 18:00, 22:00

11-12-2013
Hà NộiMegaStar Vincom City Towers, Hà NộiQuỷ quyệt 2
Xuất chiếu: 11:20, 15:50, 18:00, 22:30

Vượt ngục
Xuất chiếu: 10:00, 12:25, 17:15, 22:5

Tía ơi
Xuất chiếu: 11:15

Cuộc đấu của Ender
Xuất chiếu: 9:00, 14:50

Điệp viên sợ vợ
Xuất chiếu: 9:10, 11:40, 14:10

Thế giới bóng tối
Xuất chiếu: 9:10, 9:55, 11:30, 12:15, 13:30, 13:50, 14:35, 15:5, 16:10, 16:55, 17:25, 18:30, 19:15, 19:40, 20:10, 20:50

Thế giới bóng tối 3D
Xuất chiếu: 9:35, 10:10, 11:5, 11:55, 12:30, 14:15, 14:50, 15:15, 16:35, 17:10, 17:40, 18:55, 19:30, 20:00, 21:15, 21:50, 22:20

11-12-2013
Tp.Hồ Chí MinhCinebox Hòa Bình, Tp.Hồ Chí MinhÁm ảnh kinh hoàng
Xuất chiếu: 17:40, 19:30

Bí ẩn ở Georgia - The haunting in connecticut 2
Xuất chiếu: 21:20

Tía ơi
Xuất chiếu: 10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:30

11-12-2013
Tp.Hồ Chí MinhCinebox 212, Tp.Hồ Chí MinhQuỷ quyệt 2
Xuất chiếu: 12:00, 13:50, 15:40, 17:30, 19:25, 21:25

Vượt ngục
Xuất chiếu: 21:20

Tía ơi
Xuất chiếu: 13:40, 15:30, 19:20, 21:15

Cuộc đấu của Ender
Xuất chiếu: 15:45

Thế giới bóng tối
Xuất chiếu: 11:25, 13:25, 15:25, 17:25, 19:25, 21:25

Thế giới bóng tối 3D
Xuất chiếu: 11:40, 17:20

Búp bê ma ám
Xuất chiếu: 12:25, 14:5, 17:40, 19:20, 21:00

11-12-2013