Thành phốRạpTên phimThời gian chiếu
Hà NộiRạp Lotte Cinema Landmark, Hà NộiHuong Ga
Xuất chiếu: 11:0, 15:20

Chang Trai Nam Ay
Xuất chiếu: 11:50, 16:30

CINDERELLA
Xuất chiếu: 8:50, 17:20

INSURGENT
Xuất chiếu: 9:30, 13:0, 14:10, 18:50, 19:30, 21:10, 21:50

OUT OF THE DARK
Xuất chiếu: 11:45, 16:0, 22:5

03-31-2015
Hà NộiTrung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà NộiMật vụ Kingsman( 2D)
Xuất chiếu: 9:10, 13:0, 16:50, 21:55

Chappie ( 2D)
Xuất chiếu: 10:10, 14:5, 18:0

Người thừa kế vũ trụ 3D
Xuất chiếu: 11:20, 11:50, 13:30, 16:0, 19:20, 21:30

Cinderella : Lọ lem 2D
Xuất chiếu: 10:10, 12:5, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20

Chàng thợ giày vui tính( 2D)
Xuất chiếu: 12:0, 15:30, 19:0

Cầu vồng không sắc 2D
Xuất chiếu: 16:20, 20:40, 22:20

Ám ảnh bóng đêm 2D
Xuất chiếu: 11:20, 15:10, 19:0, 22:20

Mèo mai mối 2D
Xuất chiếu: 10:0, 14:15, 18:5

Những kẻ nổi loạn (3D-)
Xuất chiếu: 9:50, 10:0, 12:0, 14:0, 18:10, 20:10, 21:40, 21:45

Siêu lừa đảo 2D
Xuất chiếu: 9:30, 9:50, 11:30, 11:40, 13:20, 13:30, 15:40, 17:30, 18:50, 22:10

Hành Trình Trở Về 3D
Xuất chiếu: 9:30, 9:50, 10:0, 11:15, 11:40, 13:0, 13:20, 14:45, 15:0, 15:10, 16:30, 16:40, 16:50, 18:15, 18:20, 18:30, 20:0, 20:10

Quá nhanh, quá dữ 2D
Xuất chiếu: 10:0, 11:45, 13:30, 15:20, 17:5, 20:40, 22:25<
03-31-2015
Hà NộiTháng 8, Hà NộiLọ Lem
Xuất chiếu: 10:40, 12:0, 14:20, 17:30, 21:20

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 10:15, 14:0, 15:45, 19:30, 21:15

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0

03-31-2015
Hà NộiRạp CGV Vincom City Towers, Hà NộiLọ Lem
Xuất chiếu: 9:30, 10:45, 11:55, 13:10, 14:20, 15:35, 16:45, 19:10, 21:35

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 8:50, 11:20, 11:40, 13:50, 16:25, 16:25, 19:0, 20:5, 21:35, 22:5

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 9:5, 13:50

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 8:50, 14:15, 19:45

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 11:30, 17:0, 22:30

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 8:40, 9:0, 9:5, 9:30, 10:50, 11:15, 13:0, 13:25, 14:15, 15:10, 15:35, 15:40, 17:20, 17:45, 19:30, 19:55, 20:5, 21:40, 22:5

Dịu Dàng
Xuất chiếu: 8:40, 18:0

Thuyết Yêu Thương
Xuất chiếu: 11:10, 17:55, 20:30

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 11:10, 15:50, 17:45

Siêu Lừa Đảo
Xuất chiếu: 8:50, 11:5, 13:10, 13:20, 15:25, 17:50, 19:0, 19:50, 21:15, 22:15, 22:40

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 8:50, 14:15, 19:45

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 11:30, 17:0, 22:30

03-31-2015
Hà NộiRạp CGV MIPEC Tower, Hà NộiLọ Lem
Xuất chiếu: 9:30, 11:50, 14:30, 16:50, 19:10, 21:30, 21:45

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 9:15, 9:20, 10:50, 11:10, 14:10, 16:35, 16:40, 17:20, 21:15, 21:45, 22:30

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 9:55, 14:10

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 9:50, 11:40, 11:45, 13:45, 16:45, 19:20, 22:0

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 8:50, 9:0, 9:0, 9:20, 9:20, 10:55, 11:0, 11:0, 11:20, 11:20, 12:30, 12:30, 12:55, 13:0, 13:0, 13:20, 13:20, 14:20, 14:20, 14:55, 15:0, 15:0, 15:20, 15:20, 15:20, 16:25, 16:25, 17:0, 17:0, 17:5, 17:15, 17:20, 17:20, 18:25, 18:30, 18:30, 19:10, 20:25, 20:30, 20:35, 22:25

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 9:0, 9:10, 13:35, 15:25, 15:35, 17:15, 19:50, 22:30, 22:35, 22:45

Siêu Lừa Đảo
Xuất chiếu: 9:20, 9:35, 11:30, 11:45, 13:15, 14:0, 14:5, 16:15, 16:20, 17:35, 18:25, 18:30, 20:35, 20:40, 21:30, 21:45, 22:30, 22:50

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 9:55, 14:10

Fast & Furious 6
Xuất
03-31-2015
Hà NộiRạp Platinum Cineplex Times City, Hà NộiCô Bé Lọ Lem
Xuất chiếu: 10:10, 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:40

Mèo Mai Mối
Xuất chiếu: 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10

Thánh Lừa
Xuất chiếu: 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 10:0, 11:0, 12:10, 13:15, 14:20, 15:30, 16:30, 17:45, 18:40, 20:0, 20:50

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 11:45, 12:0, 15:15, 18:45, 20:10

Dịu Dàng
Xuất chiếu: 13:0, 17:10, 21:20

Thuyết Yêu Thương
Xuất chiếu: 9:50, 12:5, 14:20, 16:35, 18:50, 21:15

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 10:40, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10

Quá Nhanh Quá Dữ
Xuất chiếu: 10:0, 11:0, 12:30, 13:30, 15:0, 16:0, 17:30, 18:30, 20:0, 21:0

03-31-2015
Hà NộiRạp Platinum Vincom Royal City, Hà NộiCô Bé Lọ Lem
Xuất chiếu: 9:50, 11:55, 14:0, 16:5, 18:10

Mèo Mai Mối
Xuất chiếu: 10:10, 14:5, 18:0

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 10:0, 11:10, 12:15, 13:20, 14:30, 15:30, 16:45, 17:40, 19:0, 21:20

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 12:0, 15:30, 19:0

Dịu Dàng
Xuất chiếu: 12:50, 16:50, 20:45

Thuyết Yêu Thương
Xuất chiếu: 11:10, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 12:20, 16:15, 20:10

Quá Nhanh Quá Dữ
Xuất chiếu: 10:20, 12:15, 14:10, 16:5, 18:0

03-31-2015
Hà NộiRạp Platinum Vincom Long Biên, Hà NộiCô Bé Lọ Lem
Xuất chiếu: 10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 21:0

Mèo Mai Mối
Xuất chiếu: 10:45, 14:40, 18:30

Thánh Lừa
Xuất chiếu: 10:45, 14:45, 18:45

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:0

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 11:45, 15:15, 18:45

Thuyết Yêu Thương
Xuất chiếu: 12:15, 16:15, 20:15

Quá Nhanh Quá Dữ
Xuất chiếu: 12:10, 15:30, 20:45

03-31-2015
Hà NộiRạp Platinum Garden Mall, Hà NộiCô Bé Lọ Lem
Xuất chiếu: 10:20, 12:25, 14:30, 16:35, 18:40, 20:45

Mèo Mai Mối
Xuất chiếu: 10:40, 14:30, 18:20

Thánh Lừa
Xuất chiếu: 12:30, 16:20, 20:15

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 10:20, 10:50, 13:20, 14:40, 15:45, 18:10, 19:0, 20:30

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 12:40, 16:20, 20:0

Thuyết Yêu Thương
Xuất chiếu: 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 11:15, 15:15, 19:15

Quá Nhanh Quá Dữ
Xuất chiếu: 10:40, 13:15, 14:15, 15:50, 18:25, 20:30, 21:0

03-31-2015
Hà NộiRạp Lotte Cinema Hà Đông, Hà NộiCINDERELLA
Xuất chiếu: 9:15, 11:35, 13:55, 16:15, 18:35, 20:55

INSURGENT
Xuất chiếu: 9:20, 11:45, 14:10, 16:35, 19:0, 21:25

OUT OF THE DARK
Xuất chiếu: 9:0, 11:0, 15:25, 19:50

03-31-2015
Hà NộiTrung Tâm Văn Hóa Kim Đồng, Hà NộiOUT OF THE DARK
Xuất chiếu: 12:40, 16:0, 21:45, 22:0

INSURGENT - 2D
Xuất chiếu: 8:30, 10:30, 14:30, 18:30, 22:30

INSURGENT - 3D
Xuất chiếu: 12:30, 16:30, 20:30

HOME - 2D
Xuất chiếu: 9:0, 14:0, 20:0

HOME - 3D
Xuất chiếu: 10:40, 18:0

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Parkson Paragon, Tp.Hồ Chí MinhYêu Phải Nàng Lắm Chiêu
Xuất chiếu: 9:30, 14:40, 19:40

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 20:40

Thám Tử K Bí Mật Đảo Hoang
Xuất chiếu: 12:0, 17:10, 22:0

Lọ Lem
Xuất chiếu: 9:40, 12:25, 13:50, 14:50, 16:30, 18:25, 21:0, 22:10

Cầu Vồng Không Sắc
Xuất chiếu: 11:50, 23:15

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 10:0, 16:0, 20:0, 22:30

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 23:10

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 12:20

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 17:20

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:0, 9:50, 11:0, 11:50, 13:0, 13:0, 14:40, 15:0, 17:0, 19:0

Dịu Dàng
Xuất chiếu: 9:20, 9:20, 11:20, 11:20, 13:30, 13:30, 15:30, 15:30, 17:30, 17:30, 19:30, 19:30, 21:30, 21:30

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 10:30

Siêu Lừa Đảo
Xuất chiếu: 12:10, 14:20, 16:40, 22:20

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 12:20

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 12:20, 17:20

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhMegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí MinhMật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 16:40

Chappie
Xuất chiếu: 9:40, 21:45, 21:50

Lọ Lem
Xuất chiếu: 9:10, 11:20, 13:30, 15:50, 17:20, 18:0, 19:30, 20:10, 22:25

Thánh Lừa
Xuất chiếu: 12:0, 16:30, 20:30, 22:40

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 10:0, 14:10, 19:20

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 9:30, 14:40, 19:50

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 12:10, 17:20, 22:30

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:0, 9:0, 9:0, 9:40, 9:40, 9:40, 10:20, 10:20, 10:20, 11:0, 11:0, 11:40, 11:40, 11:40, 12:20, 12:20, 13:0, 13:0, 13:40, 13:40, 13:40, 14:20, 14:20, 15:0, 15:0, 15:40, 15:40, 15:40, 16:20, 16:20, 17:0, 17:0, 17:40, 17:40, 17:40, 18:20, 18:20, 19:0, 19:0, 19:40, 19:40, 19:40, 20:20, 20:20, 21:0, 21:0, 21:0, 21:40, 21:40, 21:40, 22:20, 22:20

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 12:30, 14:30, 18:40, 23:0

Siêu Lừa Đảo
Xuất chiếu: 10:5, 12:0, 12:0, 16:30, 16:30, 20:30, 20:30, 21:45, 22:40, 22:40

Fast & Furious 5: Phi
03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Crescent Mall, Tp.Hồ Chí MinhShaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 8:45, 13:25, 17:0, 20:40

Chappie
Xuất chiếu: 12:20

Lọ Lem
Xuất chiếu: 8:55, 9:40, 10:30, 11:10, 12:0, 12:50, 14:20, 15:10, 16:40, 17:25, 19:0, 19:40, 21:20, 21:55

Người Thừa Kế Vũ Trụ
Xuất chiếu: 9:50, 14:40, 19:30, 22:0

Cầu Vồng Không Sắc
Xuất chiếu: 14:15, 14:20, 18:40, 22:40

Thánh Lừa
Xuất chiếu: 12:10, 16:20, 20:40, 22:25

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 9:30, 9:50, 12:50, 17:10

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 8:30, 8:30, 9:0, 9:0, 9:20, 9:20, 10:30, 10:30, 11:0, 11:0, 11:20, 11:20, 12:30, 12:30, 13:0, 13:0, 13:20, 13:20, 14:30, 14:30, 15:0, 15:0, 15:20, 15:20, 16:30, 16:30, 17:0, 17:0, 17:15, 17:15, 18:30, 18:30, 20:30, 20:30, 22:30, 22:40, 22:40

Thuyết Yêu Thương
Xuất chiếu: 11:50, 11:50, 18:20, 18:20, 20:50, 20:50, 22:30, 22:30

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 15:10, 18:50, 22:50

Siêu Lừa Đảo
Xuất chiếu: 12:10, 16:10, 16:10, 16:20, 20:40, 22:25, 2
03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhGalaxy Tân Bình, Tp.Hồ Chí MinhSơn Đẹp Trai
Xuất chiếu: 17:0

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:0, 10:45, 11:45, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:0, 17:45, 18:45, 19:30, 21:15

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Hùng Vương Plaza, Tp.Hồ Chí MinhSơn Đẹp Trai
Xuất chiếu: 11:50, 16:40, 23:10

Chappie
Xuất chiếu: 13:40, 22:10

Lọ Lem
Xuất chiếu: 12:0, 14:40, 16:30, 17:30, 18:40, 20:50, 23:10

Người Thừa Kế Vũ Trụ
Xuất chiếu: 9:50, 14:50

Cầu Vồng Không Sắc
Xuất chiếu: 15:20, 22:0

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 9:40, 12:20, 14:10, 17:10, 21:0, 21:30

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 10:50, 16:50

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 9:10

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 21:50

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 8:30, 8:30, 9:0, 9:0, 9:30, 9:30, 10:10, 10:10, 10:30, 10:30, 11:0, 11:0, 11:30, 11:30, 12:10, 12:10, 12:30, 12:30, 13:0, 13:0, 13:30, 13:30, 14:10, 14:10, 14:30, 14:30, 15:0, 15:0, 15:30, 15:30, 15:50, 15:50, 16:10, 16:10, 16:30, 16:30, 17:0, 17:0, 17:30, 17:30, 17:50, 17:50, 18:10, 18:10, 18:30, 18:30, 19:0, 19:0, 19:30, 19:30, 19:40, 19:40, 19:50, 19:50, 20:10, 20:10, 20:30, 20:30, 21:0, 21:0, 21:40, 21:40, 22:10, 22:10, 22:30, 22:30
03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV CELADON TÂN PHÚ, Tp.Hồ Chí MinhChappie
Xuất chiếu: 10:10, 15:0, 20:0

Lọ Lem
Xuất chiếu: 9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 21:0

Người Thừa Kế Vũ Trụ
Xuất chiếu: 12:30, 17:30, 22:20

Cầu Vồng Không Sắc
Xuất chiếu: 9:30, 16:50

Thánh Lừa
Xuất chiếu: 12:40, 16:40, 20:40

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 10:20, 12:20, 14:20, 16:10, 16:50, 18:10, 20:10, 22:10

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 11:30, 19:0

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 14:10, 21:40

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:10, 9:10, 9:50, 9:50, 11:10, 11:10, 11:50, 11:50, 13:10, 13:10, 13:50, 13:50, 15:10, 15:10, 15:50, 15:50, 17:10, 17:10, 17:50, 17:50, 19:10, 19:10, 19:50, 19:50, 21:10, 21:10, 21:50, 21:50

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 9:0, 10:50, 14:50, 18:50, 22:50

Siêu Lừa Đảo
Xuất chiếu: 12:40, 12:40, 16:40, 16:40, 20:40, 20:40

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 11:30,
03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp Galaxy Kinh Dương Vương, Tp.Hồ Chí MinhChappie
Xuất chiếu: 20:50

Người Thừa Kế Vũ Trụ
Xuất chiếu: 11:0, 13:30, 15:30, 18:15, 20:30

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:30, 10:30, 11:15, 12:15, 13:0, 14:0, 14:45, 15:45, 16:30, 17:30, 18:15, 18:45, 19:15, 20:0, 21:0

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV C.T Plaza, Tp.Hồ Chí MinhChappie
Xuất chiếu: 9:40, 21:50

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Pandora City, Tp.Hồ Chí MinhLọ Lem
Xuất chiếu: 9:50, 13:10, 14:30, 18:10, 19:10, 20:20, 20:30

Người Thừa Kế Vũ Trụ
Xuất chiếu: 10:40, 15:30

Cầu Vồng Không Sắc
Xuất chiếu: 9:30, 13:40, 17:0, 17:50

Thánh Lừa
Xuất chiếu: 9:40, 11:50, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 12:10, 16:50, 20:20, 20:30, 21:30

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 8:40, 22:55, 23:0

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 9:0, 14:20

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 11:40, 17:0, 19:40, 22:20

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:0, 9:0, 10:0, 10:0, 11:0, 11:0, 12:0, 12:0, 13:0, 13:0, 14:0, 14:0, 14:20, 15:0, 15:0, 16:0, 16:0, 17:0, 17:0, 17:50, 18:0, 18:0, 19:0, 19:0, 20:0, 20:0, 21:0, 21:0, 22:0, 22:0, 22:40, 22:40, 23:0

Dịu Dàng
Xuất chiếu: 11:30, 11:30, 15:40, 15:40, 19:50, 19:50, 22:0, 22:0

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 8:55, 10:50, 12:40, 14:40, 16:30, 18:20

Siêu Lừa Đảo
Xuất chiếu: 9:40, 9:40, 11:50, 11:50, 14:10,
03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhGalaxy Nguyễn Du, Tp.Hồ Chí MinhNgười Thừa Kế Vũ Trụ
Xuất chiếu: 11:20, 15:40, 19:10, 21:15

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:0, 10:45, 14:20, 16:5, 17:55, 19:40

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhGalaxy Nguyễn Trãi, Tp.Hồ Chí MinhNgười Thừa Kế Vũ Trụ
Xuất chiếu: 11:5, 15:10, 19:35, 21:20

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:0, 10:50, 12:35, 14:20, 18:0, 19:45

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp BHD Star Cineplex 3/2, Tp.Hồ Chí MinhCô Bé Lọ Lem
Xuất chiếu: 9:0, 12:40, 16:20, 18:0, 21:45

Cầu Vồng Không Sắc
Xuất chiếu: 9:20, 12:45, 16:20, 20:0, 23:20

Thánh Lừa
Xuất chiếu: 11:30, 15:15, 19:0

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 11:0, 15:0, 19:0, 21:10, 23:20

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 9:45, 13:30, 17:10, 21:0, 22:45

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:0, 10:45, 12:30, 13:10, 14:15, 16:0, 17:10, 17:45, 18:15, 19:30, 21:15, 23:0

Dịu Dàng
Xuất chiếu: 11:0, 14:40, 21:40

Quá Nhanh Quá Dữ
Xuất chiếu: 9:15, 11:0, 14:30, 20:0, 23:40

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhLotte Cinema Nam Sài Gòn, Tp.Hồ Chí MinhMèo Mai Mối
Xuất chiếu: 9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:35, 20:50

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 8:30, 11:10, 13:30, 16:0, 18:30, 21:10

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 11:0, 15:0

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp Lotte Cinema Cộng Hòa, Tp.Hồ Chí MinhMèo Mai Mối
Xuất chiếu: 9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:50

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 11:20, 17:20, 21:0

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 12:30, 18:0, 19:10, 21:50

03-31-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp Lotte Cinema Diamond, Tp.Hồ Chí MinhMèo Mai Mối
Xuất chiếu: 11:55, 21:50

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 8:0, 11:50, 15:50, 19:40, 21:40

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 10:10, 16:10, 17:55

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 8:10, 14:0, 19:50

03-31-2015
Đà NẵngRạp CGV Vĩnh Trung Plaza, Đà NẵngLọ Lem
Xuất chiếu: 9:50, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0

Mèo Mai Mối
Xuất chiếu: 12:0

Cầu Vồng Không Sắc
Xuất chiếu: 15:45

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 11:10, 15:25, 17:45, 20:0

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 13:30

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 11:45, 16:55, 19:25, 21:55

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:0, 10:0, 11:0, 13:0, 15:10, 15:50, 17:15, 19:15, 20:15, 21:10, 22:10

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 9:20, 14:15, 18:20

Siêu Lừa Đảo
Xuất chiếu: 9:25, 11:30, 13:40, 16:10, 17:45, 19:50, 21:15, 21:55

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 11:45, 16:55, 19:25, 21:55

03-31-2015
Đà NẵngRạp Lotte Cinema Đà Nẵng, Đà NẵngMèo Mai Mối
Xuất chiếu: 9:20, 11:35, 13:50, 18:0, 20:15

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 8:45, 12:55, 15:10, 19:20, 21:35

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 10:55, 16:5, 17:20

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 12:10, 14:5, 16:0, 17:55, 21:45

03-31-2015
Hải PhòngRạp CGV Thùy Dương Plaza, Hải PhòngChappie
Xuất chiếu: 9:35, 18:15

Lọ Lem
Xuất chiếu: 10:5, 12:25, 14:30, 15:30, 19:15

The Cobbler
Xuất chiếu: 12:15, 16:15

Người Thừa Kế Vũ Trụ
Xuất chiếu: 9:45, 11:55, 13:0, 14:45, 20:30

Cầu Vồng Không Sắc
Xuất chiếu: 16:45, 17:50

Thánh Lừa
Xuất chiếu: 8:40, 12:45, 17:20, 19:30, 21:45

Những Kẻ Nổi Loạn
Xuất chiếu: 12:35, 14:55, 20:15

Ám Ảnh Bóng Đêm
Xuất chiếu: 8:45, 10:40, 22:35

Fast & Furious 5: Phi Vụ Rio
Xuất chiếu: 8:50, 14:15, 19:45

Fast & Furious 6
Xuất chiếu: 9:15, 11:30, 14:30, 17:0, 19:45, 22:15, 22:30

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 10:0, 10:0, 12:0, 12:0, 14:0, 14:0, 15:0, 15:0, 15:55, 16:0, 16:0, 17:0, 17:0, 18:0, 18:0, 19:0, 19:0, 20:0, 20:0, 21:0, 21:0, 22:0, 22:0

Dịu Dàng
Xuất chiếu: 8:35, 8:35, 17:15, 17:15, 21:30, 21:30

Thuyết Yêu Thương
Xuất chiếu: 10:30, 10:30, 17:45, 17:45, 20:45, 20:45

Đế Chế Robot
Xuất chiếu: 10:50, 14:20, 18:4
03-31-2015