Thành phốRạpTên phimThời gian chiếu
Hà NộiRạp Lotte Cinema Landmark, Hà NộiHuong Ga
Xuất chiếu: 9:45, 13:40, 19:35

Biệt Đội Big Hero 6
Xuất chiếu: 8:50, 9:20, 10:55, 13:0, 13:45, 15:5, 17:10, 19:15, 21:20

Tế Xác
Xuất chiếu: 11:45, 13:30, 15:15, 20:55

Chiến Binh Phương Bắc
Xuất chiếu: 9:50, 17:5, 19:0

Húng Nhại Phần 1
Xuất chiếu: 9:35, 11:25, 11:55, 14:15, 15:50, 16:35, 18:10, 18:55, 20:30, 21:15

11-21-2014
Hà NộiTháng 8, Hà NộiBIG HERO 6 - 2D
Xuất chiếu: 16:10, 21:50

BIG HERO 6 - 3D
Xuất chiếu: 10:20

LOVE ROSIE
Xuất chiếu: 8:30, 12:20, 14:10, 18:10, 20:5

THE HUNGER GAMES MOCKINGJAY
Xuất chiếu: 9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:15

11-21-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Parkson Paragon, Tp.Hồ Chí MinhCo Gai Mat Tich
Xuất chiếu: 11:0, 15:45

Tro Choi Goi Hon
Xuất chiếu: 9:5, 13:50

Cuong No
Xuất chiếu: 9:40, 15:55

Biet Doi Big Hero 6
Xuất chiếu: 8:45, 15:10, 19:30, 21:50

Biet Doi Big Hero 6 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 10:50, 13:0, 17:20

Hố Đen Tử Thần
Xuất chiếu: 11:50, 20:10

Tế Xác
Xuất chiếu: 11:50, 13:0, 17:0, 17:20, 19:0, 19:20, 21:0, 21:40

Chiến Binh Phương Bắc
Xuất chiếu: 9:50, 14:0, 22:20

The Hunger Game Hung Nhai 1
Xuất chiếu: 9:0, 10:30, 11:30, 14:10, 14:50, 15:0, 16:40, 17:40, 19:10, 20:20, 21:20

Alexander
Xuất chiếu: 10:0, 12:20, 13:40, 15:20, 18:30

11-21-2014
Tp.Hồ Chí MinhMegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí MinhHuong Ga
Xuất chiếu: 14:0

3D Biet Doi Big Hero 6 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 20:20

Biet Doi Big Hero 6
Xuất chiếu: 11:30, 13:40, 15:40, 18:10, 20:0, 20:30, 21:10, 22:30

Biet Doi Big Hero 6 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 9:20, 11:50, 15:50

Tế Xác
Xuất chiếu: 10:0, 16:0, 21:40

Chiến Binh Phương Bắc
Xuất chiếu: 18:0, 19:50

The Hunger Game Hung Nhai 1
Xuất chiếu: 9:0, 9:30, 11:20, 12:0, 14:0, 14:30, 16:20, 17:0, 18:40, 19:20, 21:0, 21:50

11-21-2014
Tp.Hồ Chí MinhLotte Cinema Nam Sài Gòn, Tp.Hồ Chí MinhHuong Ga
Xuất chiếu: 8:30, 10:20, 12:10, 14:5, 15:55, 17:50, 19:40, 21:35

Biệt Đội Big Hero 6
Xuất chiếu: 8:50, 9:0, 10:55, 13:0, 13:30, 15:5, 17:10, 18:0, 19:15, 21:20

Không Nói Được
Xuất chiếu: 12:10, 16:0, 19:45

Tế Xác
Xuất chiếu: 9:50, 13:35, 17:20, 21:5

Chiến Binh Phương Bắc
Xuất chiếu: 10:10, 14:0, 17:45, 21:30

Húng Nhại Phần 1
Xuất chiếu: 9:20, 11:5, 11:45, 14:10, 15:35, 16:35, 19:0, 20:5, 21:25

Sieu Ngoc Gap Nhau
Xuất chiếu: 11:35, 15:20, 19:5

11-21-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Pandora City, Tp.Hồ Chí MinhHuong Ga
Xuất chiếu: 9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10

3D Biet Doi Big Hero 6
Xuất chiếu: 14:20, 21:20

3D Biet Doi Big Hero 6 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 9:40, 12:0, 16:40, 19:0

Khong Noi Duoc
Xuất chiếu: 8:35, 10:45, 14:50, 18:45

Biet Doi Big Hero 6 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 8:40, 10:55, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0, 22:20

Tế Xác
Xuất chiếu: 9:0, 10:20, 12:20, 14:15, 16:20, 18:30

Chiến Binh Phương Bắc
Xuất chiếu: 8:45, 12:40, 16:45

The Hunger Game Hung Nhai 1
Xuất chiếu: 9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50

Sieu Ngoc Gap Nhau
Xuất chiếu: 10:30, 12:45, 15:0, 17:15, 19:30

11-21-2014
Tp.Hồ Chí MinhCinebox Hòa Bình, Tp.Hồ Chí MinhBiệt Đội Big Hero 6
Xuất chiếu: 17:35, 19:30

Húng Nhại Phần 1
Xuất chiếu: 9:30, 11:40, 15:30, 19:30

11-21-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp BHD Star Cineplex 3/2, Tp.Hồ Chí MinhBiệt Đội Big Hero 6
Xuất chiếu: 9:15, 11:20, 17:45, 19:45

Tế Xác
Xuất chiếu: 9:45, 11:40, 15:15, 19:0, 20:45

Húng Nhại Phần 1
Xuất chiếu: 9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 13:0, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30, 22:30

Sieu Ngoc Gap Nhau
Xuất chiếu: 13:30, 15:40, 17:0, 21:45

Thu Hồi Mạng Sống
Xuất chiếu: 9:0, 11:0, 13:25, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 22:30

11-21-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp BHD Star Cineplex ICON 68, Tp.Hồ Chí MinhBiệt Đội Big Hero 6
Xuất chiếu: 9:0, 10:40, 15:20, 17:10, 17:30, 18:40, 20:30, 22:10

Hố Đen Tử Thần
Xuất chiếu: 21:30

Bồng Bột Tuổi Dậy Thì
Xuất chiếu: 13:15, 19:20

Tế Xác
Xuất chiếu: 11:10, 13:10, 15:0, 16:50, 20:50, 22:40

Bẫy Ngầm
Xuất chiếu: 9:0, 15:20

Bệnh Viện Ma Ám
Xuất chiếu: 10:50

Húng Nhại Phần 1
Xuất chiếu: 9:0, 10:0, 11:15, 11:50, 12:20, 12:50, 13:30, 14:40, 15:50, 16:30, 17:0, 18:10, 19:20, 19:40, 21:10, 21:50, 22:30

Sieu Ngoc Gap Nhau
Xuất chiếu: 9:30, 14:20, 19:0

Thu Hồi Mạng Sống
Xuất chiếu: 9:40, 11:45, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20, 22:15

11-21-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV C.T Plaza, Tp.Hồ Chí MinhBiệt Đội Big Hero 6
Xuất chiếu: 19:0, 19:30, 20:10, 20:40, 21:10, 22:20

Bồng Bột Tuổi Dậy Thì
Xuất chiếu: 22:10

Chiến Binh Phương Bắc
Xuất chiếu: 20:20, 22:50

Húng Nhại Phần 1
Xuất chiếu: 19:20, 20:10, 21:40

11-21-2014
Đà NẵngRạp CGV Vĩnh Trung Plaza, Đà NẵngHuong Ga
Xuất chiếu: 8:40, 10:30, 16:10, 19:55

3D Biet Doi Big Hero 6
Xuất chiếu: 13:15, 17:35, 19:45

Biet Doi Big Hero 6
Xuất chiếu: 8:55, 22:0

Biet Doi Big Hero 6 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 11:5, 14:5, 15:25

Tế Xác
Xuất chiếu: 12:20, 21:50, 22:35

Chiến Binh Phương Bắc
Xuất chiếu: 8:30, 18:0

The Hunger Game Hung Nhai 1
Xuất chiếu: 8:35, 9:45, 10:50, 12:10, 13:10, 14:30, 15:30, 17:0, 17:55, 19:20, 20:15, 21:10, 21:40

11-21-2014