Thành phốRạpTên phimThời gian chiếu
Hà NộiTrung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà NộiĐứa con thứ bẩy 3D
Xuất chiếu: 9:50, 14:40, 20:10

Nữ gia sư 2D
Xuất chiếu: 16:50, 22:0

Siêu nhân X( 2D)
Xuất chiếu: 9:40, 11:40, 13:10, 14:20, 15:50, 16:30, 18:0, 19:30, 21:0

Ngày nảy ngày nay 2D
Xuất chiếu: 11:10, 13:0, 16:40, 20:20

Hợp đồng bắt ma 2D
Xuất chiếu: 10:40, 14:0, 17:20, 20:40

Quý tử bất đắc dĩ 2D
Xuất chiếu: 9:0, 12:20, 15:40, 19:0, 22:20

Trúng số 2D
Xuất chiếu: 13:30, 17:0, 20:30

Mật vụ Kingsman( 2D)
Xuất chiếu: 9:20, 10:0, 10:10, 11:30, 12:10, 12:20, 13:40, 14:30, 15:50, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 21:10, 21:55

50 sắc thái 2D
Xuất chiếu: 14:50, 18:30, 22:10

Kiếm Rồng 3D
Xuất chiếu: 10:30, 12:45, 15:0, 17:15, 19:30, 21:45

Người đàn bà nguy hiểm
Xuất chiếu: 12:15, 20:30

Cừu quê ra phố( 2D)
Xuất chiếu: 9:15, 10:45, 13:50, 15:20, 19:0

Hồi sinh( 2D)
Xuất chiếu: 10:10, 13:35, 17:0, 20:25, 22:30

Thiên sứ tử thần 2D
Xuất chiếu: 10:0, 11:40, 15:5, 18
03-03-2015
Hà NộiTháng 8, Hà NộiSIÊU NHÂN X
Xuất chiếu: 9:50, 11:30, 13:0, 15:0, 20:0

Ngày Nảy Ngày Nay
Xuất chiếu: 10:45, 14:20, 18:0, 21:30

Quý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 8:50, 12:50, 14:30, 18:30, 20:15

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 10:30, 12:0, 14:20, 16:10, 21:10

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 9:15, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15

HỢP ĐỒNG BẮT MA
Xuất chiếu: 9:0, 12:40, 16:20, 19:55

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 11:20, 13:15, 16:30, 18:15, 21:30

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 9:0, 10:30, 16:40, 18:10, 19:40

03-03-2015
Hà NộiRạp CGV MIPEC Tower, Hà NộiSpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn
Xuất chiếu: 11:5, 15:0

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 13:0, 17:0

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 9:20, 12:30, 13:35, 15:5, 17:40, 19:5, 20:15, 21:40, 22:50

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 9:25, 12:0, 14:35, 17:5, 19:35, 22:10, 22:55

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 9:40, 11:10, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:0, 10:45, 11:55, 13:45, 15:35, 17:25, 19:15, 21:5

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 9:5, 11:45, 16:10, 18:5

Người Nhân Tạo
Xuất chiếu: 9:5, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55

03-03-2015
Hà NộiRạp CGV Vincom City Towers, Hà NộiQuý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 18:10, 22:55

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 16:0

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 16:5, 16:50, 17:20, 18:40, 19:25, 19:55, 20:15, 21:20, 22:0, 22:20, 22:35

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 17:10, 19:45, 22:25

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 16:5, 17:30, 18:10, 19:35, 20:10, 21:45

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 16:30, 17:5, 18:20, 18:55, 20:10, 22:0

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 16:35, 20:30, 22:30

Người Nhân Tạo
Xuất chiếu: 18:30

03-03-2015
Hà NộiTrung Tâm Văn Hóa Kim Đồng, Hà NộiKINGSMAN: THE SECRET SERVICE
Xuất chiếu: 10:25, 14:25, 21:55

KIẾM RỒNG - 2D
Xuất chiếu: 10:10, 14:5, 22:30

KIẾM RỒNG - 3D
Xuất chiếu: 18:0, 20:20

SHAUN THE SHEEP
Xuất chiếu: 8:30, 12:25, 16:20

THE WOMAN IN BLACK 2
Xuất chiếu: 8:40, 12:40, 16:40, 18:25, 20:10

03-03-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Crescent Mall, Tp.Hồ Chí MinhSpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn
Xuất chiếu: 9:10, 16:40, 20:40

Ngày Nảy Ngày Nay
Xuất chiếu: 10:55, 12:30, 15:0, 19:10, 19:40, 22:50

Quý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 9:30, 13:30, 14:10, 17:30, 18:50, 20:50, 21:30, 23:40

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 8:35, 9:30, 11:30, 12:55, 15:30, 18:40, 19:30, 21:25, 21:45, 22:40, 23:30, 23:50

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 9:30, 12:5, 13:40, 14:40, 16:10, 17:20, 18:40, 20:0, 22:40

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 8:40, 9:40, 11:10, 12:10, 14:40, 16:10, 17:10, 21:10

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 8:55, 13:0, 17:0, 21:15, 21:20, 23:20, 23:25

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 11:10, 14:55, 19:40

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 10:40, 14:30, 18:20, 22:10, 23:30

Người Nhân Tạo
Xuất chiếu: 8:35, 12:30, 16:20, 16:20, 20:10, 20:10

03-03-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Hùng Vương Plaza, Tp.Hồ Chí MinhSpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn
Xuất chiếu: 8:30, 10:30, 14:25, 16:25

Ngày Nảy Ngày Nay
Xuất chiếu: 8:40, 10:40, 12:40, 14:45, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40

Quý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20, 23:20

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 9:0, 9:50, 11:30, 12:20, 14:0, 14:50, 16:30, 17:20, 19:0, 19:50, 21:30, 22:20

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 20:40, 21:40

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:10, 11:0, 12:50, 14:30, 14:40, 16:20, 18:0, 18:10, 18:30, 19:50, 20:5

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 11:0, 12:50, 19:40, 21:25, 21:30, 23:15

Người Nhân Tạo
Xuất chiếu: 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 16:30, 18:30, 20:30, 21:40, 21:40, 22:20

03-03-2015
Tp.Hồ Chí MinhMegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí MinhNgày Nảy Ngày Nay
Xuất chiếu: 11:30, 16:0, 18:0

Quý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 9:30, 11:20, 13:20, 15:20, 17:30, 19:20, 21:20

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 9:20, 10:30, 11:50, 15:0, 17:40, 20:15

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 9:5, 13:35, 21:40

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 13:0, 14:25, 18:10, 20:10, 22:10

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:0, 10:40, 12:20, 14:0, 15:40, 17:20, 19:0, 20:0, 20:40

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 9:50, 13:30, 16:25, 21:10

Người Nhân Tạo
Xuất chiếu: 11:35, 15:15, 17:10, 17:10, 19:10, 19:10, 22:20, 22:20

03-03-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV CELADON TÂN PHÚ, Tp.Hồ Chí MinhNgày Nảy Ngày Nay
Xuất chiếu: 10:30, 10:40, 14:25, 14:30, 18:20, 18:30, 20:30

Quý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 9:0, 10:0, 11:0, 11:50, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 21:55, 22:0

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 9:0, 9:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 19:15, 19:30, 20:30, 21:15, 21:30, 22:45

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 9:10, 9:30, 11:40, 12:0, 14:15, 14:35, 16:50, 17:10, 19:20, 19:45, 20:45, 21:25, 22:15

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 10:50, 11:10, 13:20, 13:40, 15:20, 15:50, 17:50, 18:30, 20:15, 21:0

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 9:30, 9:30, 10:10, 10:10, 10:40, 11:30, 11:30, 12:40, 13:30, 13:30, 14:10, 14:10, 14:40, 15:30, 15:30, 16:10, 16:40, 17:30, 17:30, 18:10, 18:10, 18:45, 19:30, 19:30, 20:45, 21:30, 21:30, 22:30

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:5, 10:10, 10:30, 10:30, 11:45, 12:15, 12:15, 13:45, 13:45, 15:40, 15:40, 17:25, 17:25, 18:10, 19:0, 19:0, 19:45, 20:15, 2
03-03-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Pandora City, Tp.Hồ Chí MinhNgày Nảy Ngày Nay
Xuất chiếu: 10:0, 14:0, 18:0, 21:50

Quý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10

Năm Mươi Sắc Thái
Xuất chiếu: 9:0, 13:30, 17:50

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 8:50, 11:30, 14:10, 17:0, 19:30, 22:10

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 10:10, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:50, 22:40

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 12:10, 16:10, 20:0

Người Nhân Tạo
Xuất chiếu: 11:20, 15:50, 20:10, 20:10, 22:10, 22:10

03-03-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Parkson Paragon, Tp.Hồ Chí MinhNgày Nảy Ngày Nay
Xuất chiếu: 9:50

Quý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 9:20, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:20, 20:40, 23:10

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 11:20, 12:20, 13:30, 14:20, 15:35, 16:55, 19:0, 21:0

Năm Mươi Sắc Thái
Xuất chiếu: 12:10, 16:20

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 10:0, 11:30, 14:0, 15:30, 16:40, 18:0, 18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0, 23:0

Thám Tử K Bí Mật Đảo Hoang
Xuất chiếu: 9:40, 14:30

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 12:30, 21:55

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:30, 10:30, 12:0, 13:50, 16:30, 17:30, 18:20, 19:10, 20:10, 21:10

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 14:40, 22:55

Người Nhân Tạo
Xuất chiếu: 23:40, 23:40

Những Đứa Con Của Làng
Xuất chiếu: 18:50, 22:40

03-03-2015
Đà NẵngRạp CGV Vĩnh Trung Plaza, Đà NẵngNgày Nảy Ngày Nay
Xuất chiếu: 11:0, 15:45, 22:20

Quý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 8:40, 10:30, 12:20, 14:15, 16:10, 18:0, 20:0, 21:55

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 9:35, 13:0, 17:45, 20:40

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 10:20, 14:30

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 12:10, 12:10, 14:10, 14:10, 16:20, 16:20, 18:15, 18:15, 20:20, 20:20, 22:15, 22:15

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:20, 9:20, 13:15, 13:15, 16:55, 16:55

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 8:35, 8:35, 12:45, 12:45, 17:10, 17:10, 19:0, 19:0, 20:50, 20:50, 22:35

Vice
Xuất chiếu: 9:0, 11:15, 15:0, 18:40, 20:15

Người Nhân Tạo
Xuất chiếu: 9:0, 11:15, 15:0, 18:40, 20:15

03-03-2015
Hải PhòngRạp CGV Thùy Dương Plaza, Hải PhòngSpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn
Xuất chiếu: 12:15, 16:15

Ngày Nảy Ngày Nay
Xuất chiếu: 13:25, 19:30, 21:30

Siêu Nhân X.
Xuất chiếu: 13:45

Quý Tử Bất Đắc Dĩ
Xuất chiếu: 8:45, 9:45, 10:40, 12:35, 14:30, 16:25, 18:20, 20:15

TRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 14:15, 20:30

Năm Mươi Sắc Thái
Xuất chiếu: 9:0, 10:0, 15:35, 18:15, 22:10

Mật Vụ Kingsman
Xuất chiếu: 9:25, 11:10, 12:0, 14:35, 15:25, 17:10, 19:45, 20:45, 21:45

KIẾM RỒNG
Xuất chiếu: 8:50, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0

HỢP ĐỒNG BẮT MA
Xuất chiếu: 18:0

Thiên Sứ Tử Thần
Xuất chiếu: 13:0, 13:0, 15:0, 15:0, 17:0, 17:0, 22:20, 22:20

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:10, 9:10, 11:20, 11:20, 19:0, 19:0, 20:0, 20:0

Hồi Sinh
Xuất chiếu: 11:40, 11:40, 17:45, 17:45, 22:30, 22:30

Vice
Xuất chiếu: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15

Người Nhân Tạo
Xuất chiếu: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
<
03-03-2015