Thành phốRạpTên phimThời gian chiếu
Hà NộiRạp CGV Vincom City Towers, Hà NộiNon Stop
Xuất chiếu: 10:35

3D Transformers 4
Xuất chiếu: 11:20, 16:35

X Men DOFP
Xuất chiếu: 9:25, 11:5

Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 12:45, 17:10, 19:45, 22:20

TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY
Xuất chiếu: 11:0, 13:25, 15:45, 18:5, 20:15, 21:50

Doat Hon
Xuất chiếu: 11:55, 14:0, 16:5, 18:10, 22:35

The Gioi May Bay 2
Xuất chiếu: 8:45, 15:20

Ngoai Gia Tuoi Doi Muoi
Xuất chiếu: 8:30

3D Hercules
Xuất chiếu: 9:15, 14:30, 19:45, 22:0

Hercules
Xuất chiếu: 8:55, 11:0, 13:5, 15:10, 17:15, 19:20, 21:25, 22:50

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 9:10, 13:35, 17:55, 18:0

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:0, 9:50, 11:30, 12:15, 14:0, 14:40, 15:30, 16:30, 17:5, 19:0, 19:30, 19:50, 19:55, 20:25, 21:30, 22:15, 22:25

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:30, 9:25, 11:0, 11:50, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45

08-07-2014
Hà NộiRạp CGV MIPEC Tower, Hà NộiRio 2
Xuất chiếu: 11:15

Tiên Hắc Ám
Xuất chiếu: 10:15, 14:20

3D Transformers 4
Xuất chiếu: 9:25, 14:45

Doraemon 2014 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 9:0

Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 9:35, 14:5, 19:0

TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY
Xuất chiếu: 16:35, 22:15

Doat Hon
Xuất chiếu: 12:20, 16:25, 17:35, 20:15, 22:45

3D Hercules
Xuất chiếu: 12:40, 17:55

Hercules
Xuất chiếu: 9:15, 11:20, 13:25, 15:30, 19:40, 21:35

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 12:10, 18:25

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:0, 11:25, 13:20, 13:50, 15:45, 16:15, 18:5, 18:40, 20:25, 21:0, 21:45

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 20:0, 22:20

3D ATMOS Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:35, 11:55, 14:15, 16:45, 21:20, 21:30

08-07-2014
Hà NộiTrung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà NộiBí kíp luyện rồng 2 (3D-Lồng tiếng)
Xuất chiếu: 9:0, 10:45, 15:20, 20:0

Cớm đại học 2D
Xuất chiếu: 11:45, 15:45, 19:45

Transformers:Kỷ nguyên hủy diệt 3D
Xuất chiếu: 12:30, 17:5

Linh hồn báo thù 2D
Xuất chiếu: 13:45, 17:45, 21:45

Sự khởi đầu của hành tinh khỉ 3D
Xuất chiếu: 10:5, 12:20, 14:35, 16:50, 19:5, 21:20

Triệu kiểu chết miền Viễn Tây 2D
Xuất chiếu: 9:45, 13:10, 18:40, 22:10

Đoạt hồn 2D
Xuất chiếu: 10:0, 11:45, 13:30, 15:15, 17:0, 18:45, 20:30, 22:15

Quái vật Frankenstein 4D
Xuất chiếu: 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30

HERCULES 3D
Xuất chiếu: 9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0, 21:45

Dị biến 2D
Xuất chiếu: 10:50, 14:0, 17:10, 20:30

Thợ săn linh hồn 2D
Xuất chiếu: 12:45, 17:35

Tượng sáp ma 2D
Xuất chiếu: 11:5, 15:55, 20:50, 22:30

Đêm săn người 2D
Xuất chiếu: 9:20, 12:30, 15
08-07-2014
Hà NộiRạp Lotte Cinema Hà Đông, Hà NộiTransformers 4: Kỷ Nguyên Hủy Diệt
Xuất chiếu: 12:5, 17:40

SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ
Xuất chiếu: 9:35, 15:10, 20:45

ĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 8:30, 10:35, 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 20:55

Hercules
Xuất chiếu: 8:40, 10:45, 12:50, 14:55, 17:0, 19:5, 21:10

ĐÊM SĂN NGƯỜI
Xuất chiếu: 10:40

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 8:50, 12:35, 14:25, 16:15, 18:5, 19:55, 21:40

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:55, 9:50, 11:15, 12:10, 13:35, 14:30, 15:55, 16:50, 18:15, 19:10, 20:35, 21:30

TƯỢNG MA
Xuất chiếu: 9:5, 10:50, 12:35, 14:20, 16:5, 17:50, 19:35, 21:20

08-07-2014
Hà NộiRạp Platinum Cineplex Times City, Hà NộiSỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ
Xuất chiếu: 10:45, 13:15, 15:45, 18:15, 20:40

ĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:30

Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây
Xuất chiếu: 13:40, 20:50

Hercules
Xuất chiếu: 10:0, 10:40, 11:50, 12:30, 13:40, 14:20, 15:30, 16:10, 17:20, 18:0, 19:10, 20:0, 21:0

Di Bien
Xuất chiếu: 10:40, 12:30, 16:0, 19:25, 21:10

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 14:15, 17:45

TƯỢNG SÁP MA
Xuất chiếu: 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 10:0, 10:30, 11:10, 12:15, 12:45, 13:30, 14:30, 15:0, 15:45, 16:45, 17:15, 18:0, 19:0, 19:30, 20:15, 21:15

Nhóc Nicolas 2
Xuất chiếu: 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20

TƯỢNG MA
Xuất chiếu: 10:15, 12:0, 15:50, 17:30, 19:10

08-07-2014
Hà NộiRạp Platinum Vincom Royal City, Hà NộiSỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ
Xuất chiếu: 10:45, 13:15, 15:45, 18:15, 20:45

ĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây
Xuất chiếu: 13:40, 20:50

Hercules
Xuất chiếu: 10:0, 10:40, 11:50, 12:30, 13:40, 14:20, 15:30, 16:10, 17:20, 18:0, 19:10, 20:0, 21:0

Di Bien
Xuất chiếu: 10:40, 12:30, 16:0, 19:25, 21:10

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 14:15, 17:45

TƯỢNG SÁP MA
Xuất chiếu: 10:10, 13:45, 17:20, 20:55

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 10:0, 10:30, 11:10, 12:15, 12:45, 13:30, 14:30, 15:0, 15:45, 16:45, 17:15, 18:0, 19:0, 19:30, 20:15, 21:15

Nhóc Nicolas 2
Xuất chiếu: 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20

TƯỢNG MA
Xuất chiếu: 12:0, 15:35, 19:10

08-07-2014
Hà NộiTháng 8, Hà NộiĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 10:15, 10:50, 14:20, 16:10, 16:15, 18:0, 22:20

Di Bien
Xuất chiếu: 9:10, 12:40, 19:50, 21:30

ĐÊM SĂN NGƯỜI
Xuất chiếu: 9:20, 14:40, 16:20, 19:50

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 9:25, 12:45, 16:15, 19:45

TƯỢNG SÁP MA
Xuất chiếu: 11:0, 12:50, 18:0, 21:30

HERCULES 2D
Xuất chiếu: 14:15, 18:5, 21:45

HERCULES 3D
Xuất chiếu: 8:30, 12:15, 20:0

VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ 2D
Xuất chiếu: 9:15, 13:35, 18:0

VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ 3D
Xuất chiếu: 10:0, 10:0, 11:25, 12:15, 12:15, 14:30, 14:30, 15:45, 16:45, 16:45, 19:0, 19:0, 20:15, 21:15, 21:15

HÉC-QUYN
Xuất chiếu: 9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0

TƯỢNG MA
Xuất chiếu: 11:0, 14:30, 18:0, 21:30

08-07-2014
Hà NộiRạp Lotte Cinema Landmark, Hà NộiĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 9:25, 11:15, 17:25

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 11:25, 15:5, 16:55, 18:45, 20:35

08-07-2014
Hà NộiRạp Platinum Vincom Long Biên, Hà NộiĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 10:15, 13:50, 17:20, 21:0

Hercules
Xuất chiếu: 10:30, 12:25, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20

Di Bien
Xuất chiếu: 10:45, 14:45, 18:45

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 12:10, 15:40, 19:15

TƯỢNG SÁP MA
Xuất chiếu: 12:45, 16:45, 20:45

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15

08-07-2014
Hà NộiRạp Platinum Garden Mall, Hà NộiĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 11:0, 12:55, 14:50, 16:45, 18:45, 20:45

Hercules
Xuất chiếu: 10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 18:15, 20:15

Di Bien
Xuất chiếu: 10:40, 12:30, 16:0, 19:25, 21:10

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 14:15, 17:45

TƯỢNG SÁP MA
Xuất chiếu: 10:30, 14:0, 17:30, 21:0

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 10:50, 13:15, 15:40, 18:10, 20:30

Nhóc Nicolas 2
Xuất chiếu: 10:20, 12:15, 14:10, 16:5, 18:0, 20:0

TƯỢNG MA
Xuất chiếu: 12:20, 15:50, 19:20

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Parkson Paragon, Tp.Hồ Chí MinhNon Stop
Xuất chiếu: 9:50, 15:50, 22:20

3D Transformers 4
Xuất chiếu: 9:30

3D Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 13:40, 18:50

TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY
Xuất chiếu: 9:10, 13:20, 19:20, 21:40

Doat Hon
Xuất chiếu: 11:40, 13:45, 20:0

The Gioi May Bay 2
Xuất chiếu: 11:30, 17:30

3D Hercules
Xuất chiếu: 12:40, 19:50, 22:0

Hercules
Xuất chiếu: 9:30, 11:40, 12:10, 13:50, 16:0, 16:50, 18:15, 20:20, 21:30, 22:30

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 9:40, 15:40, 18:0

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:40, 10:30, 12:0, 13:0, 14:20, 14:30, 15:30, 17:0, 18:10, 19:0, 19:30, 20:40, 22:10

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:45, 11:10, 14:50, 16:20, 17:20, 21:20

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV C.T Plaza, Tp.Hồ Chí MinhRio 2
Xuất chiếu: 14:0

Tiên Hắc Ám
Xuất chiếu: 9:50

Bí Kíp Luyện Rồng 2
Xuất chiếu: 11:50

Doraemon: Nobita thám hiểm vùng đất mới
Xuất chiếu: 16:20

SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ
Xuất chiếu: 12:0, 13:50, 21:50

ĐÊM SĂN NGƯỜI
Xuất chiếu: 12:10, 20:20, 22:10

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:0, 9:30, 10:0, 11:20, 12:20, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:30

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV CELADON TÂN PHÚ, Tp.Hồ Chí MinhNhật Ký Tình Yêu
Xuất chiếu: 14:30

Tiên Hắc Ám
Xuất chiếu: 12:30

3D Transformers 4
Xuất chiếu: 10:10, 13:20, 15:30, 20:45

Doraemon 2014 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 17:0

Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 8:25, 12:10, 16:45, 16:50, 19:15, 21:35, 21:40

TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY
Xuất chiếu: 13:30, 18:30

Doat Hon
Xuất chiếu: 10:0, 14:45, 14:50, 19:25, 19:30

3D Hercules
Xuất chiếu: 13:20, 16:40, 18:40

Hercules
Xuất chiếu: 9:30, 10:30, 11:40, 13:40, 15:45, 17:50, 20:0, 22:5

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 8:35, 21:50

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:0, 9:0, 10:20, 11:0, 11:30, 12:50, 14:0, 15:20, 16:0, 16:30, 18:0, 19:0, 20:25, 21:0, 21:30

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:50, 12:15, 14:40, 17:10, 19:40, 22:10

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhMegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí MinhTiên Hắc Ám
Xuất chiếu: 9:50

3D Transformers 4
Xuất chiếu: 8:50, 16:40

Bi Kip Luyen Rong 2 (L.T)
Xuất chiếu: 11:50

Doraemon 2014 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 16:20

Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 12:0, 13:50, 21:50

Doat Hon
Xuất chiếu: 10:10, 16:10, 18:10

Rio 2 ( Long Tieng)
Xuất chiếu: 14:0

Hercules
Xuất chiếu: 9:10, 11:10, 11:40, 14:30, 18:30, 19:50, 20:30, 22:40

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 12:10, 20:20, 22:10

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:30, 13:10, 14:10, 15:30, 16:30, 17:50, 18:50, 20:10, 21:10, 22:30

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Pandora City, Tp.Hồ Chí MinhTiên Hắc Ám
Xuất chiếu: 8:50, 13:30

3D Transformers 4
Xuất chiếu: 11:50, 17:10

Bi Kip Luyen Rong 2 (L.T)
Xuất chiếu: 9:10, 11:20, 15:30

Doraemon 2014 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 8:40, 15:10, 17:40

Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 10:40, 13:20, 16:0, 20:50

Doat Hon
Xuất chiếu: 12:10, 16:20, 18:50, 20:30

3D Hercules
Xuất chiếu: 9:40, 15:0, 20:20

Hercules
Xuất chiếu: 8:30, 11:0, 13:5, 17:30, 18:40, 19:40, 21:50

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 10:10, 14:20, 18:30

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:50, 10:50, 13:15, 15:40, 18:10, 20:0, 20:40, 21:0

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Hùng Vương Plaza, Tp.Hồ Chí MinhBí Kíp Luyện Rồng 2
Xuất chiếu: 11:30, 15:55, 18:5

3D Transformers 4
Xuất chiếu: 9:0, 16:20

Doraemon 2014 (Long Tieng)
Xuất chiếu: 9:30, 14:10, 18:50

Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 11:40, 16:20, 21:5

4DX 3D Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 13:0

TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY
Xuất chiếu: 9:10, 13:35

Doat Hon
Xuất chiếu: 11:50, 15:45, 19:45

3D Hercules
Xuất chiếu: 12:10, 14:15

Hercules
Xuất chiếu: 8:40, 10:35, 20:10, 22:15

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 9:55, 13:55, 17:50, 21:45

4DX 3D Hercules
Xuất chiếu: 9:10, 11:5, 15:25, 17:20, 19:15, 21:15

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:35, 9:40, 10:50, 12:0, 12:40, 13:10, 14:20, 15:5, 15:35, 16:40, 17:30, 18:0, 19:0, 19:55, 20:25, 21:25, 22:20

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 19:25, 21:55

3D ATMOS Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:5, 11:25, 13:45, 16:5, 18:30, 20:55

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Crescent Mall, Tp.Hồ Chí Minh3D Transformers 4
Xuất chiếu: 9:30, 15:15

Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 9:40, 12:25

Doat Hon
Xuất chiếu: 11:20, 13:20

The Gioi May Bay 2
Xuất chiếu: 9:15, 13:10, 17:15, 19:10

3D Hercules
Xuất chiếu: 14:20, 16:25, 16:30, 21:40

Hercules
Xuất chiếu: 9:50, 12:0, 14:5, 16:10, 18:15, 20:20, 22:25

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 9:25, 15:25, 17:20, 19:15, 21:10, 23:5

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:35, 9:0, 11:0, 11:30, 13:30, 14:0, 15:0, 16:0, 16:30, 17:30, 18:30, 19:0, 20:0, 21:0, 21:30, 22:30

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:30, 11:55, 12:50, 22:0

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhLotte Cinema Nam Sài Gòn, Tp.Hồ Chí MinhSỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ
Xuất chiếu: 12:25, 17:0, 21:35

ĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50

Hercules
Xuất chiếu: 8:40, 10:30, 12:20, 14:10, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30

ĐÊM SĂN NGƯỜI
Xuất chiếu: 10:45

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 9:20, 11:0, 12:45, 14:25, 16:5, 17:45, 19:25, 21:5

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp Lotte Cinema Cộng Hòa, Tp.Hồ Chí MinhSỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ
Xuất chiếu: 11:30, 21:10

ĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40

Hercules
Xuất chiếu: 9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0

ĐÊM SĂN NGƯỜI
Xuất chiếu: 13:10

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 9:30, 11:20, 15:10, 17:0, 18:50, 20:40

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhCinebox Hòa Bình, Tp.Hồ Chí MinhĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 9:0, 16:15

Hercules
Xuất chiếu: 10:40, 14:20, 18:0, 19:50, 21:35

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 10:40, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:35

08-07-2014
Tp.Hồ Chí MinhRạp Lotte Cinema Diamond, Tp.Hồ Chí MinhĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 10:40, 14:20, 18:0, 21:40

Hercules
Xuất chiếu: 8:50, 12:30, 16:10, 19:50

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 9:30, 16:30

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30

TƯỢNG MA
Xuất chiếu: 11:10, 14:50, 18:10, 19:50, 21:30

08-07-2014
Đà NẵngRạp CGV Vĩnh Trung Plaza, Đà NẵngQuái Vật Godzilla
Xuất chiếu: 8:15, 9:20

Tiên Hắc Ám
Xuất chiếu: 10:25, 14:50

3D Transformers 4
Xuất chiếu: 14:10, 17:10

TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY
Xuất chiếu: 10:40, 16:55

Doat Hon
Xuất chiếu: 8:25, 12:20, 19:15

Hercules
Xuất chiếu: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 13:0, 21:15, 22:35

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:40, 11:5, 13:35, 14:20, 15:55, 16:40, 18:20, 19:0, 20:45, 21:20

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:0, 10:20, 11:45, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 20:15, 22:0

08-07-2014
Đà NẵngRạp Lotte Cinema Đà Nẵng, Đà NẵngĐOẠT HỒN
Xuất chiếu: 10:10, 15:40, 17:40

Hercules
Xuất chiếu: 9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0

THỢ SĂN LINH HỒN
Xuất chiếu: 8:30, 12:10, 13:55, 19:40, 21:25

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 9:15, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50

TƯỢNG MA
Xuất chiếu: 8:45, 10:30, 12:15, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 21:0

08-07-2014
Hải PhòngRạp CGV Thùy Dương Plaza, Hải PhòngNon Stop
Xuất chiếu: 9:40, 11:50

3D Transformers 4
Xuất chiếu: 9:5, 12:15, 15:25

Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi
Xuất chiếu: 16:5, 20:45

TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY
Xuất chiếu: 12:35, 14:5, 17:25, 22:10

Doat Hon
Xuất chiếu: 9:45, 11:45, 13:45, 15:50, 17:55, 20:0, 22:5

3D Hercules
Xuất chiếu: 8:45

Hercules
Xuất chiếu: 10:0, 11:10, 13:10, 14:0, 15:15, 17:20, 18:40, 19:30, 21:30

Dem San Nguoi
Xuất chiếu: 12:10, 16:25, 20:15

Di Bien
Xuất chiếu: 18:20

Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 8:40, 9:30, 10:10, 12:0, 14:25, 15:0, 16:50, 19:15, 19:45, 21:45, 22:15

3D Ve Binh Dai Ngan Ha
Xuất chiếu: 10:50, 13:15, 15:40, 18:5, 18:35, 20:30, 21:0

08-07-2014