Thành phốRạpTên phimThời gian chiếu
Hà NộiTrung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà NộiQuái vật Frankenstein 4D
Xuất chiếu: 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30

Fast and furious 7 3D
Xuất chiếu: 9:5, 11:25, 13:45, 16:5, 18:25

Fast and furious 7 2D
Xuất chiếu: 10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 21:45

Avengers: Đế chế Ultron 3D
Xuất chiếu: 9:40, 12:5, 14:30, 16:55, 19:20, 20:15, 20:45, 21:45

Avengers: Đế chế Ultron 2D
Xuất chiếu: 9:5, 10:35, 13:0, 15:25, 17:50, 19:20, 22:40

Ma dai 2D
Xuất chiếu: 10:0, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:5, 23:0

Oan hồn 2D
Xuất chiếu: 13:10, 18:0, 22:50

Vùng đất thần thánh 2D
Xuất chiếu: 14:50, 19:40

Cuộc đi săn của quỷ 2D
Xuất chiếu: 13:40, 17:10, 20:40

Ngủ với hồn ma 2D
Xuất chiếu: 9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:10

Xạ thủ 2D
Xuất chiếu: 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0, 23:0

Mạng đổi mạng 2D
Xuất chiếu: 12:0, 15:30, 19:0, 22
05-13-2015
Hà NộiRạp CGV Vincom City Towers, Hà NộiTRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 8:55

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 11:5, 18:20

Lọ Lem
Xuất chiếu: 13:0

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 8:30, 9:5, 9:45, 10:20, 11:15, 11:25, 14:10, 15:10, 15:35, 17:5, 17:35, 18:30, 19:40, 20:0, 20:10, 21:25, 22:30, 22:55, 23:15

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 18:55, 21:5, 23:15

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 8:30, 11:40, 11:55, 12:40, 14:20, 14:45, 15:30, 17:15, 18:5, 20:25, 21:45, 23:0

Ma Dai
Xuất chiếu: 9:30, 11:55, 14:15, 16:35, 18:25, 20:45, 23:5

Xạ Thủ
Xuất chiếu: 9:10, 14:30, 17:0

Đối Đầu
Xuất chiếu: 8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 17:10, 20:15, 22:40

05-13-2015
Hà NộiRạp CGV MIPEC Tower, Hà NộiTRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 11:25, 15:50, 22:35, 22:50

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:5, 14:45, 17:40

Lọ Lem
Xuất chiếu: 9:5, 13:30, 15:45, 16:35, 17:55, 20:15, 22:15, 22:35

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 9:0, 9:0, 9:0, 9:15, 9:30, 9:30, 9:30, 9:35, 9:50, 10:50, 10:50, 10:50, 11:45, 11:45, 11:45, 13:35, 13:35, 13:35, 14:30, 14:30, 14:30, 14:50, 15:15, 15:15, 15:15, 16:20, 16:20, 16:20, 17:15, 17:15, 17:15, 18:5, 18:5, 18:5, 19:5, 19:5, 19:5, 20:0, 20:0, 20:0, 20:50, 20:50, 20:50, 21:55, 21:55, 21:55

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 8:50, 8:50, 8:50, 13:10, 13:10, 13:10, 22:50, 22:50, 22:50

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 9:0, 9:30, 11:0, 11:0, 12:5, 12:25, 14:10, 14:10, 14:30, 17:0, 17:0, 19:45, 21:50

Ma Dai
Xuất chiếu: 8:55, 8:55, 8:55, 11:45, 11:45, 11:45, 12:15, 15:45, 15:45, 15:45, 18:0, 18:0, 18:0

Xạ Thủ
Xuất chiếu: 9:15, 9:15, 9:20, 9:55, 11:40, 11:40, 11:45, 12:20, 14:5, 14:5, 14:10, 16:30, 16:30,
05-13-2015
Hà NộiTrung Tâm Văn Hóa Kim Đồng, Hà NộiAVENGERS: AGE OF ULTRON - 3D
Xuất chiếu: 9:45, 20:35

AVENGERS: AGE OF ULTRON - 2D
Xuất chiếu: 13:55, 18:0

Ma Dai
Xuất chiếu: 11:0, 14:35, 18:10, 20:5, 22:55

ASTERIX: THE LAND OF THE GODS - 2D
Xuất chiếu: 9:0, 16:30

ASTERIX: THE LAND OF THE GODS - 3D
Xuất chiếu: 12:55

HOT PURSUIT
Xuất chiếu: 8:10, 12:20, 16:25, 22:0

05-13-2015
Hà NộiTháng 8, Hà NộiCuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 9:10

Ma Dai
Xuất chiếu: 9:15

AVENGERS : ĐẾ CHẾ ULTRON (2D) (phòng 2)
Xuất chiếu: 10:30

NGỦ VỚI HỒN MA NC16
Xuất chiếu: 9:50

05-13-2015
Hà NộiRạp Lotte Cinema Landmark, Hà NộiFast & Furious 7
Xuất chiếu: 8:50, 18:0

Ma Dai
Xuất chiếu: 9:0, 10:55, 13:10, 15:5, 17:20, 19:25

05-13-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV CELADON TÂN PHÚ, Tp.Hồ Chí MinhTRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 9:30, 13:20

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 11:30, 17:10

Lọ Lem
Xuất chiếu: 9:40, 13:45, 18:0

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:10, 11:50, 16:0

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 10:15, 11:15, 14:0, 15:30, 16:50, 19:30, 20:30, 22:15

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 10:40, 15:0, 19:15

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 9:0, 11:40, 14:30, 17:15, 20:0, 22:50

Ma Dai
Xuất chiếu: 9:20, 10:30, 12:50, 14:15, 15:10, 17:30, 18:45, 19:45, 21:0, 22:0

Xạ Thủ
Xuất chiếu: 12:40, 17:0, 21:15

Đối Đầu
Xuất chiếu: 11:45, 13:0, 16:30, 18:10, 20:15, 22:40

05-13-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Pandora City, Tp.Hồ Chí MinhTRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 16:0

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:0

Lọ Lem
Xuất chiếu: 9:20, 13:40, 15:40, 19:40

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 8:30, 9:20, 11:10, 12:10, 13:50, 14:50, 16:30, 17:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:50, 22:30, 23:15

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 10:50, 13:0, 17:50, 20:40, 21:40, 22:40

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 8:20, 11:50, 15:10, 17:0, 18:0, 20:0, 21:40, 22:0, 23:10

Ma Dai
Xuất chiếu: 9:40, 10:50, 12:0, 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:45, 19:0, 20:0, 20:40, 21:15, 22:15, 23:0

Xạ Thủ
Xuất chiếu: 8:30, 11:0, 13:20, 15:40, 23:30

Đối Đầu
Xuất chiếu: 9:30, 14:30, 17:0, 19:20, 19:40, 22:40

05-13-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Hùng Vương Plaza, Tp.Hồ Chí MinhTRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 11:40, 17:40

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:50, 15:50, 18:10, 19:30

Lọ Lem
Xuất chiếu: 13:40, 16:0, 21:10

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 9:0, 9:0, 9:0, 9:0, 9:30, 9:30, 9:30, 11:40, 11:40, 11:50, 12:10, 12:10, 12:10, 12:40, 12:40, 12:40, 14:20, 14:20, 14:20, 14:50, 14:50, 14:50, 15:20, 15:20, 15:20, 17:0, 17:0, 17:0, 17:30, 17:30, 17:30, 18:30, 18:50, 19:40, 19:40, 19:40, 20:10, 20:10, 20:10, 20:30, 20:30, 20:30, 22:20, 22:20

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 10:50, 15:0, 21:40

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 9:0, 9:10, 9:10, 11:40, 11:50, 14:20, 14:30, 14:30, 17:0, 17:20, 17:20, 19:0, 20:0, 20:0, 21:10, 21:50, 22:20, 22:40, 22:40

Ma Dai
Xuất chiếu: 9:20, 9:20, 9:20, 10:10, 10:10, 10:10, 11:30, 11:30, 11:30, 12:30, 12:30, 12:30, 14:0, 14:0, 14:0, 14:40, 14:40, 14:40, 16:20, 16:20, 16:20, 17:10, 17:10, 17:10, 18:0, 18:0, 18:0, 19:30, 19:30, 19:30, 21:10, 21:30, 21:30, 21:30, 22:50, 22:50,
05-13-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Parkson Paragon, Tp.Hồ Chí MinhTRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 11:0

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:10, 17:30

Lọ Lem
Xuất chiếu: 13:0

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 9:20

Tẩu Thoát Trong Đêm
Xuất chiếu: 23:10

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 9:40, 10:30, 12:40, 13:30, 14:20, 15:0, 16:20, 17:45, 19:0, 20:0, 20:30, 21:40, 22:30

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 15:20, 21:10, 22:40

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 11:30, 15:30, 17:10, 19:50

Ma Dai
Xuất chiếu: 9:30, 12:0, 14:10, 16:30, 18:40, 21:0

Xạ Thủ
Xuất chiếu: 9:0, 23:20

Đối Đầu
Xuất chiếu: 10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:30, 22:0

05-13-2015
Tp.Hồ Chí MinhMegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí MinhShaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 12:10

Lọ Lem
Xuất chiếu: 21:40

Hành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 12:0, 12:0, 12:0, 13:50, 13:50, 13:50, 13:55, 17:10, 17:10, 17:10, 17:30, 21:10, 21:10, 21:10

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 10:0, 10:0, 10:0, 10:25, 11:20, 11:20, 11:20, 11:20, 12:40, 12:40, 12:40, 13:5, 14:0, 14:0, 14:0, 15:20, 15:20, 15:20, 16:50, 16:50, 16:50, 18:0, 18:0, 18:0, 19:30, 19:30, 19:30, 20:40, 20:40, 20:40, 22:10, 22:10, 22:10

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 9:50, 9:50, 9:50, 10:10, 15:40, 15:40, 15:40, 15:50, 22:50, 22:50, 22:50

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 11:50, 11:50, 12:10, 14:30, 14:30, 14:50, 15:45, 16:30, 16:30, 20:10, 20:10, 21:10

Ma Dai
Xuất chiếu: 9:0, 9:0, 9:0, 10:10, 10:10, 10:10, 11:10, 11:10, 11:10, 12:20, 12:20, 12:20, 13:20, 13:20, 13:20, 14:30, 14:30, 14:30, 15:30, 15:30, 15:30, 16:40, 16:40, 16:40, 17:40, 17:40, 17:40, 18:50, 18:50, 18:50, 19:50, 19:50, 19:50, 21:0, 21:0, 21:0, 22:
05-13-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV Crescent Mall, Tp.Hồ Chí MinhShaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:10, 13:10, 17:10

Lọ Lem
Xuất chiếu: 10:50, 14:50, 19:0

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 9:0, 9:30, 10:40, 11:50, 12:20, 13:20, 14:30, 15:0, 16:0, 17:20, 17:50, 18:40, 20:0, 20:30, 21:20, 22:45, 23:15

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 0:0, 8:35, 10:50, 21:10

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 9:40, 12:30, 15:10, 18:0, 20:0, 20:40, 23:25

Ma Dai
Xuất chiếu: 8:50, 11:0, 13:20, 13:25, 15:40, 17:35, 18:0, 20:20, 21:20, 21:40, 22:40

Xạ Thủ
Xuất chiếu: 11:20, 14:40, 16:10, 18:50, 20:50, 23:10

Đối Đầu
Xuất chiếu: 8:50, 11:20, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50, 23:10

05-13-2015
Tp.Hồ Chí MinhRạp CGV C.T Plaza, Tp.Hồ Chí MinhHành Trình Trở Về
Xuất chiếu: 12:0, 13:50, 17:10, 21:10

05-13-2015
Đà NẵngRạp CGV Vĩnh Trung Plaza, Đà NẵngTRÚNG SỐ
Xuất chiếu: 11:15, 17:50

Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:30

Lọ Lem
Xuất chiếu: 13:15, 15:30, 19:50

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 9:0, 9:0, 9:0, 9:40, 9:40, 9:40, 11:40, 11:40, 11:40, 12:20, 12:20, 12:20, 13:35, 13:35, 13:35, 14:20, 14:20, 14:20, 15:0, 15:0, 15:0, 16:20, 16:20, 16:20, 17:0, 17:0, 17:0, 17:40, 17:40, 17:40, 19:10, 19:40, 19:40, 19:40, 20:20, 20:20, 20:20, 22:20, 22:20, 22:20

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 22:5, 22:5

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 9:5, 9:5, 11:30, 11:30, 12:20, 14:20, 16:30, 16:30, 19:0, 19:0, 22:10

Ma Dai
Xuất chiếu: 12:55, 12:55, 17:25, 17:25, 21:50, 21:50

Xạ Thủ
Xuất chiếu: 10:40, 10:40, 15:10, 15:10, 19:35, 19:35, 21:40, 21:40

Đối Đầu
Xuất chiếu: 9:15, 14:10, 19:15, 19:50, 21:30, 22:0

05-13-2015
Hải PhòngRạp CGV Thùy Dương Plaza, Hải PhòngShaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố
Xuất chiếu: 9:10, 12:25, 19:15

Lọ Lem
Xuất chiếu: 8:40, 11:25, 15:55

Avengers: Đế Chế Ultron
Xuất chiếu: 9:15, 10:15, 12:0, 13:0, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 20:15, 20:45, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30

Cuộc Đi Săn Của Quỷ
Xuất chiếu: 10:55, 14:40, 23:0

Fast & Furious 7
Xuất chiếu: 8:45, 9:40, 9:45, 11:30, 12:30, 14:15, 15:15, 17:0, 18:0, 19:45, 20:45, 21:15

Ma Dai
Xuất chiếu: 8:40, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0, 22:15

Xạ Thủ
Xuất chiếu: 9:5, 11:20, 13:40, 18:15, 21:0, 22:55

Đối Đầu
Xuất chiếu: 9:0, 11:25, 13:50, 15:55, 16:45, 20:30

05-13-2015